Foto: Metroprojekt Praha a.s.

Metro D by mělo vyjet za deset let. Co přinese Pražanům?

Trasa D by se měla konečně dočkat výstavby a první cestující sveze snad již za deset let. Co toto dopravní spojení přinese a kudy povede?

10. březen 2019 19:29:01

O trase D pocházejí první zmínky již z šedesátých let, kdy započalo komplexní plánování celé podzemní sítě pražského metra. Zatímco první trojice linek se dočkala poměrně brzké realizace, čtvrtá trasa D je stále pouze na papíře a stává se výrazným politickým tématem české metropole.

Nyní se však zdá, že se déčko nakonec přece jen promění v realitu. Stát by se tak mělo ještě před rokem 2030, kdy by již mělo být v provozu prvních šest stanic. A kudy trasa nové linky povede? První konečnou se stane Náměstí Míru, odkud bude pokračovat jižně, částečně paralelně s trasou C. Ta se však na Pankráci stáčí východním směrem do stanice Háje, kdežto trasa D bude pokračovat přes Krč, Libuš a Lhotku do Depa Písnice na samotný jih města. Zde se stane spojkou s Jihočeským krajem.


Foto: Metroprojekt Praha a.s.

Připravované déčko by mělo být s délkou 10,6 kilometrů asi dvakrát kratší než již zmiňovaná trasa C. Nabídne celkem deset stanic, z toho 2 přestupní. Kromě toho by měla být celá trasa po vzoru řady jiných světových metropolí plně automatizovaná a využívat moderní soupravy bez řidiče.

Největším přínosem ambiciózního dopravního projektu by se mělo stát odlehčení v dopravě západní části jižního sektoru města, tedy zejména v lokalitách Libuš, Lhotka a také Krč, kde nové metro poskytne spojení s tamní nemocnicí. Trasa D by tam mohla značně přispět k udržitelnosti především městské hromadné dopravy, kterou zde nyní zajišťují zejména poddimenzované autobusové linky.

Připravovaná linka také coby paralela trasy C odlehčí v některých kritických, taktéž poddimenzovaných stanicích céčka. K této trase zároveň nabídne určitou alternativu v případě jakéhokoliv omezení provozu. Kromě toho pomůže s integrací některých dopravně problematických sídlištních lokalit jižní části Prahy.


Foto: www.prazske-metro.cz

Stanice Metra D: Náměstí Míru, Náměstí Bratří Synků, Pankrác, Olbrachtova, Nádraží Krč, Nemocnice Krč, Nové Dvory, Libuš, Písnice, Depo Písnice

V první etapě výstavby by měl být zprovozněn úsek po stanici Nové Dvory. Stát by se tak mělo v průběhu nadcházející dekády. Dokončení zbývajících stanic Libuš, Písnice a Depo Písnice by mělo trvat dalších několik let.

Všechny připravované stanice by měly, s výjimkou odvážnější Nemocnice Krč, nabídnout jednoduchý minimalistický design a moderní zpracování. Všechna nástupiště pak budou unifikována na délku 100 metrů a od kolejiště budou odděleny skleněnou stěnou, která se otevře až po příjezdu soupravy.

V rámci výstavby by měla vyrůst také nová autobusová nádraží, parkoviště či parkovací domy. Trasa D zároveň vytvoří přestupní uzel s železniční dopravou na Nádraží Krč a bude integrována do nových tramvajových linek, které by měly na nové metro navazovat v oblastech Pankrác a Libuš.


Foto: Metroprojekt Praha a.s.

Výstavba připravované Trasy D, za jejímž projektem stojí firma Metroprojekt, se několikrát pozdržela především kvůli nedořešeným výkupům pozemků. Nyní však vedení města hlásí, že jsou všechny hlavní komplikace se začátkem výstavby vyřešeny a může začít geologický průzkum a poté již první stavební práce.

Projekt, jenž budí četné kontroverze především kvůli politickým slibům a finanční náročnosti, by měl hlavní město vyjít na více než 50 miliard korun, avšak jeho přínos bude značný. O dalších trasách pražského metra si přečtete zde:

Historie pražského metra vol. 1
Historie pražského metra vol. 2 – červené Céčko
Historie pražského metra vol. 3 – zelené Áčko

Partnerem téhle sekce jsou městké projekty BU2R