Zdroj: Precht

Koncept rakouského architekta kombinuje modulární bydlení s vertikální farmou

Lidé žijící ve městech již takřka ztratili kontakt s procesem výroby jídla, a tento koncept by jim tak mohl poskytnout udržitelnější způsob života.

26. únor 2019 11:09:21

Studio rakouského architekta Chrise Prechta představilo návrh dřevěného mrakodrapu, který kombinuje modulární bydlení s vertikální farmou a jeho cílem je vytvořit spojení mezi lidmi žijícími ve městech a zemědělstvím. Dům s názvem The Farmhouse má sestávat ze souměrných modulárních obytných jednotek, které budou uzpůsobeny pěstování vlastních potravin.


Zdroj: Precht

Pro obyvatele měst, kteří čím dál méně přichází do styku s procesem výroby jídla, tak tento koncept může představovat udržitelnější způsob života. Základním prvkem designu jsou prefabrikované obytné moduly ve tvaru písmene A vyrobené z křížem vrstveného dřeva (CLT), ve kterých budou lidé moci jak plnohodnotně žít, tak pěstovat plodiny a sdílet je s okolní komunitou.


Zdroj: Precht

Stěny modulů budou tvořeny třemi vrstvami – vnitřní vrstvou, která bude obsahovat elektrické vedení a potrubí, prostřední vrstvou s nosnou konstrukcí a izolací a vnější vrstvou, kde se bude nacházet zdroj vody a další zahradní prvky. Zatímco první dvě vrstvy budou u všech modulů shodné, třetí se může lišit podle různých funkcí jednotlivých modulů.

Tyto moduly pak mezi sebou lze libovolně kombinovat, což znamená, že výslednou stavbou nemusí být pouze mrakodrap, ale třeba také rodinný dům.

Zdroj: ArchDaily, Dezeen