Zdroj: IBM

Nová recyklační technologie od IBM umí zpracovat dosud nerecyklovatelné plasty

Nově objevený katalytický proces umožňuje zpracovat i plasty znečištěné zbytky jídla, lepidlem či barvami a přeměnit je na čistý materiál, ze kterého lze přímo vyrábět nové produkty.

22. únor 2019 12:52:14

Výzkumníci z firmy IBM objevili katalytický chemický proces s názvem VolCat (Volatile Catalyst), který zpracovává jisté druhy plastů (polymery) a mění je na hmotu, z níž lze přímo prostřednictvím strojů na plast vyrábět nové produkty. Proces probíhá tak, že se shromáždí plasty v podobě PET lahví, nádob či dalších látek obsahujících polyethylentereftalát (PET), rozdrtí se a následně se společně s chemickým katalyzátorem vloží do tlakové nádoby o teplotě přes 200 °C.

Právě při zahřívání PET a etylenglykolu v reaktoru společně s katalytickou látkou začíná fáze označovaná jako VolCat. Po dokončení depolymerizace se katalyzátor pomocí destilace oddělí od zbytku, a lze ho tak opětovně využít. Zbylý roztok je pak přefiltrován, očištěn a ochlazen, přičemž výsledným produktem je pevná látka zvaná monomer.


Zdroj: IBM

Tento monomer má podobu bílého prášku a je očištěný od lepidla, zbytků jídla, barviv či dalších nečistot, které plastový odpad zpravidla doprovází. Díky tomu je tento materiál možné vložit přímo do strojů pro zpracování plastu a vyrobit z něj nové produkty.


Zdroj: IBM

IBM věří, že inovace jako VolCat během následujících desetiletí přispějí k tomu, že tradiční metody recyklace, pomocí kterých lze zpracovávat pouze čisté či předčištěné plastové výrobky, budou nahrazeny novými metodami, jež budou schopné rozložit veškeré druhy plastů a vytvořit z nich kvalitní a 100% recyklovatelné produkty.

Zdroj: designboom