Zdroj: Trieu Chien

Modulární dřevěný altán na čajové plantáži ve Vietnamu symbolizuje "klid a mír země"

Altán s příznačným názvem Module+ je tvořen 2000 dřevěnými kříži, avšak lze ho libovolně rozšířit či přepravit. Mají se zde setkávat jak členové místní komunity, tak návštěvníci, kteří tento kout světa objevují.

17. leden 2019 10:07:53

V úrodné oblasti Thanh An Tea Hills na severu Vietnamu leží jezero Dap Cau Cau s řadou ostrůvků, které jsou kultivovány pro pěstování zeleného čaje. A právě na jednom z těchto ostrůvků vznikl nezvyklý modulární altán tvořený 2000 dřevěnými kříži. Toto dílo je výsledkem spolupráce dvou vietnamských designových studií (NKPA a Dang + Partners) a má sloužit jednak jako místo pro setkávání místních farmářů, a jednak jako zastávka pro návštěvníky tohoto regionu, kteří zde mohou zakusit “klid a mír země”.


Zdroj: Trieu Chien

Jak už napovídá název díla Module+, jedná se o modulární stavbu tvořenou dřevěnými elementy ve tvaru kříže zasunutých kolmo do sebe. Díky rovnoměrnému rozložení sil napříč celou strukturou není pro zajištění stability potřeba žádných dalších adheziv či upevňovacích prvků. Účelem tohoto altánu je vizuálně narušit scénický obraz plantáže, avšak bez jakéhokoli negativního vlivu na zdejší ekosystém.


Zdroj: Trieu Chien

V současné podobě zaujímá altán plochu šesti čtverečních metrů, avšak díky zmíněné modularitě ho lze jednak takřka libovolně rozšířit pomocí dalších dílů, a jednak také jednoduše přemístit. “Díky malé velikosti základních komponentů je altán velmi jednoduché kamkoli přepravit. A protože k jeho stavbě nejsou potřeba žádné technické metody, je dokážou ho členové místní komunity snadno vztyčit,” uvádí v rozhovoru pro Dezeen zástupci studia NKPA a dodávají, že právě z tohoto důvodu může altán “posílit vztahy mezi lidmi ve zdejší komunitě”.

Zdroj: Dezeen