Foto: Desiree Abboud

Dva pavilony mladé designérky propojují člověka s přírodou

Libanonská designérka navrhla instalaci dvou otevřených lesních pavilonů, které umožní společenská setkání v rámci přírodního prostoru.

31. prosinec 2018 14:24:36

Projekt mladé libanonské designérky Desiree Abbord navrhuje způsob, jenž propojí člověka s divokou přírodní vegetací a přispěje tak k uvědomění v oblasti lidského konání vůči přírodě.

Autorka navrhla dva jednoduché otevřené pavilony inspirované nejběžnějšími stromy v libanonských lesích, borovicí pinie a dubem, které umožní společenskou interakci a posezení v rámci krajiny. Pavilony budou umístěny v krajině poblíž města Džunija s cílem propojovat městský život s přírodou a nedalekým mořským pobřežím.


Foto: Desiree Abboud

Oba pavilony jsou strukturovány z šestiúhelníkové průsvitné konstrukce, která vytváří pomyslnou prostorovou hranici, ale zároveň člověka nezavírá před okolním prostředím. Pod korunami stromů jsou navíc oba objekty v permanentním stínu a vzhledem k jednoduché konstrukci, jejíž jednotlivá okénka jsou modelována s odkazem na intenzitu větvení jednotlivých druhů dřevin, nenesou žádnou zátěž životnímu prostředí.

Vnitřní prostor je pak doplněn jednoduchou silně asymetrickou skulpturou, která nabízí nesčetné možnosti k sezení ať už jednotlivcům, či celým skupinám. Projekt tak napomáhá zvýšit vztah člověka ke vnímání přírody, jakožto živého organismu, jehož ochrana je nezbytná.

Zdroj: Designboom.com