Foto: Erieta Attali

Do staré vilové čtvrti v Aténách byla citlivě včleněna nová moderní rezidence

V aténské vilové čtvrti Kifissia vyrostla dvoupodlažní rezidence, která citlivě vstupuje do prostoru budov z počátku dvacátého století.

18. prosinec 2018 10:46:48

Řecký architekt Nikos Smyrlis se postaral o návrh nové rezidence pro aténskou čtvrť Kifissia, která se vyznačuje bohatou výstavbou vil z počátku minulého století. Nová výstavba využívající převážně betonové prvky citlivě zaplouvá do prostoru a také díky bohaté okolní vegetaci přirozeně zapadá do okolní zástavby s bohatou tradicí.

Projekt nové budovy v prostředí neoklasicistních vil pracoval se zachováním původní vzrostlé subtropické vegetace v okolí, která udává ráz celé čtvrti a díky bohaté výsadbě stromů také zajišťuje stín a intimitu pozemku. Samostatný objekt je pak postaven moderním způsobem z betonu, přičemž si zachovává některé původní architektonické rysy regionu, které podává v novém pojetí.

Bohatě prosklený dům obdélníkového půdorysu působí krychlovitým dojmem, avšak ve skutečnosti je díky členitému terénu výrazně asymetrický. Střecha budovy využívá řady ostrých úhlů, které ukrývají horní podlaží. Venkovní terasa je spolu s lemy oken doplněna trojúhelníkovými sloupy, jenž doplňují autenticitu architektonického pojetí celku.

Zdroj: Arch2o.com