Foto: IPR

Důležitou dopravní tepnu pražského Žižkova čeká výrazná proměna

Jednu z nejdůležitějších dopravních tepen Prahy 3, ulici Seifertova, čeká rozsáhlá proměna, která dosud nepříliš přívětivou oblast promění ve vzhlednou ulici vlídnou k pěším.

29. listopad 2018 14:51:02

Revitalizace ulic Seifertova, Táboritská a přilehlých lokalit bude realizována na základě projektu architektonické kanceláře edit!, jenž vznikal ve spolupráci s IPR Praha. Úprava jednoho z nejvýraznějších prostranství Žižkova proběhne při příležitosti plánované rekonstrukce tramvajové trati.

Cílem připravované proměny je především větší vlídnost k chodcům a zvýšení celkové funkčnosti a vizuální hodnoty prostoru v lokalitě. To se projeví jak srovnáním rozdílných výškových úrovní, tak obměnou povrchů, rozšířením pěších tras, doplněním zeleně či bezbariérovými přístupy.

Nyní pro chodce nevlídnou Seifertovu ulici, jež se vyznačuje zejména hustou automobilovou dopravou a nehezkým prostředím, čeká v rámci plánované revitalizace razantní změna. Tato žižkovská tepna se konečně dočká zeleně, kdy bude osazena stromy. Zároveň se stane daleko přívětivějším prostorem pro chodce.


Seifertovu i Táboritskou čeká četné doplnění zeleně i nová schodiště. Foto: IPR

Na ulicích Seifertova i Táboritská dojde k rozšíření chodníků, čehož bude dosaženo odstraněním části parkovacích míst podél opěrné stěny. Odstraněním stojících automobilů dojde k vizuální celistvosti ulice, neboť doposud zde zaparkované vozy působí jako clona či bariéra narušující prostor.

Lepšího řešení se dočká také dostupnost městského úřadu Prahy 3 z tramvajové zastávky Lipanská. Obě strany ulice Lipanská budou se Seifertovou propojeny schodištěm, přičemž původní schodiště projde rekonstrukcí. Pro potřeby lidí s omezenou tělesnou pohyblivostí bude vybudován též přístupový chodník.

Celkově pak v ulicích Seifertova a Táboritská dojde ke zklidnění automobilové dopravy, která se pozitivně promítne do vlídnosti prostoru k pěším. Současná opěrná stěna, která též prodělá přestavbu, bude pro potřeby chodců doplněna o veřejné toalety a současné nevzhledné zábradlí bude nahrazeno replikou zábradlí původního historického provedení.

V návaznosti na Táboritskou ulici prodělá revitalizaci i přilehlá ulice Rokycanova. Kromě doplněného mobiliáře a drobných architektonických prvků zde obyvatele Žižkova čeká především rekonstrukce historického schodiště, jehož jednotlivé schody budou v čelní části doplněny diodami. Ty podsvítí schodiště během nočních hodin a díky možnosti změny barev dodají celému prostoru zcela novou autentickou atmosféru.


Zrekonstruované schody v Rokycanově ulici budou podsvíceny diodami. Foto: IPR

Naproti výstupu od schodiště z ulice Rokycanova bude dále zřízen nový přechod pro chodce na druhou stranu ulice Táboritské. Prostor okolo schodiště bude navíc doplněn uměleckými prvky zvyšujícími estetickou hodnotu místa.

Ve spodní části schodiště bude umístěn vodní prvek, jenž bude svým vzezřením reinterpretovat vzhled původní historické vodní pumpy. Oproti tomu na samotné hranici Rokycanovy ulice s ulicí Táboritskou bude vybudována specifická kruhová lavička, která bude pojmenována na počest žižkovského spisovatele a bohéma „lavička Františka Sauera.“

Kromě čistě estetických úprav se dočká ulice Rokycanova také dílčí změny čistě funkčního rázu. Její okraj bude totiž doplněn o nová parkovací místa, jež částečně nahradí zrušená stání ze Seifertovy ulice.

Značné změny k lepšímu se dočká také prostor „Bezovka“ okolo supermarketu mezi ulicemi Táboritskou a Ondříčkovou. Momentálně velmi nevzhledné prostranství dozná značných změn zejména díky nové dlažbě a doplnění veřejné zeleně a mobiliáře. Zároveň dojde k odstranění nepěkného a nefunkčního zábradlí, které bude nahrazeno několika zahrazovacími sloupky.


Okolí supermarketu nabídne lepší přístupnost i nový mobiliář. Foto: IPR

Lepší využití získá také hraniční zeď v této lokalitě, která přímo naváže na nové schodiště, jenž se bude po své délce postupně zapouštět do terénu. Tímto vznikne nenápadný, leč zajímavý designový prvek, jenž zároveň poslouží funkčním účelům, jako např. prostému posezení chodců. Lokalita bude nově zároveň bezbariérová a i díky drobnostem v podobě laviček či odpadkových košů se stane pro obyvatele Žižkova mnohem laskavějším místem.

Plán na revitalizaci prostoru v ulicích Seifertova, Táboritská a přilehlých lokalitách dbá především na vlídnost vůči chodcům a spíše než o radikální přestavbu půjde o proměnu ve funkčním směru. Tato momentálně zanedbaná lokalita Prahy 3 by se tedy mohla již během pár let proměnit v klidné vzhledné místo, jenž je schopno nabídnout pěším jak odpočinek, tak efektivní chůzi ve vzhledném prostředí bez zbytečného zdržování. Práce na revitalizaci celého území by měly započít v roce 2020.

Tento článek je součástí spolupráce s pražským institutem plánování a rozvoje IPR.