Smack: P's a love 2 bude masterpiece (Rozhovor)

Sleduj rozhovor so Smackom na pražskom výstavišti, kde sme rekapitulovali jednu z najdôležitejších akcií roku 2018.

27. listopad 2018 20:03:09

Smack sa za ostatné roky vyprofiloval, ako suverénne najsilnejší zástupca grimeu v Čechách a na Slovensku. Okrem tohto atribútu, kedy by mohol jeden namietať, že tu veľa tých grimeových umelcov nie je, sa môže pýšiť aj tým, že je jeden z najsledovanejších a najvybookovanejších rapperov vôbec.

Preto sa nemôžeme čudovať, keď si každý rok posúva méty vyššie a vyššie a v prípade roku 2018 to bol koncert na holešovickom výstavišti.

Ten nazval adekvátne The Big One, kedy sa s ním na pódiu postavili aj významné mená grimeu, medzi nimi aj P-Money. Ten bol jedným z umelcov svetového formátu, ktorý mohol vidieť ako britská hudba ovládla na jeden večer českú metropolu a my sme z toho boli unesení natoľko, že sme si hneď pár dní potom, museli na to so Smackom sadnúť.

Nuž a nie je vhodnejšieho miesta, ako samotné miesto činu. Nižšie tak môžeš zhliadnúť náš videorozhovor, natočený priamo na pražskom výstavišti, kde sme sa rozprávali o mnohom, vrátane jeho koncertu. Nemohli však chýbať témy ako jeho pripravované projekty, prečo skončil s drogami a čo zahŕňalo organizáciu tak veľkého eventu.