Foto: Siggen Stinessen

Turistický rezort na severu Norska nabízí ubytování v dřevěných kabinách

Na ostrově Manshausen na pobřeží severního Norska vyrostl turistický rezort, jenž nabízí ubytování ve stylových dřevěných kabinách s výhledem na moře.

21. listopad 2018 15:51:19

Ostrov Manshausen spadající do Steigenského souostroví při pobřeží severního Norska je proslulý nebývale zachovalou přírodou a tradicí místního rybolovu. Na tomto ostrově, jenž se zároveň může pyšnit největší populací orla mořského na světě, nalezneme také působivý turistický rezort, jenž klade maximální důraz na životní prostředí a nabízí poutavé výhledy na mořskou hladinu.

Autoři z ateliéru Stinessen Arkitektur dbali při plánování turistického komplexu na maximální zachování původního krajinného rázu ostrova, který je typický masivními kamennými nábřežími. Pro účely ubytování byly tedy navrženy dřevěné kajuty využívající maximum původních přírodních materiálů tak, aby byly co nejmenší zátěží zachovalé přírodě oblasti.

jednotlivé dřevěné kabiny jsou s citem rozmístěny vzhledem k topografii území a stávají se plnohodnotným domovem pro přechodné návštěvníky. Interiér nesoucí se v dřevěném přírodním stylu nabízí plnohodnotnou kuchyň, jídelnu, knihovnu i spací prostory. Dominantní jsou zde částečně prosklené stěny, které jsou orientovány směrem k mořské hladině. Jednotlivé kajuty tak kromě minimálního dopadu na životní prostředí nabízejí vzhledem k promyšlenému rozmístění také dostatečnou intimitu v kombinaci s impozantními výhledy na otevřené moře.

Zdroj: Arch2o.com