Foto: Hao Chen

Dřevěný dům poblíž bambusového lesa minimalizuje dopady na životní prostředí

V Číně vyrostl dřevěný dům dle projektu od kanceláře MONOARCHI, jehož vzhled a zvolené materiály korespondují s okolní přírodou a stavební tradicí regionu.

6. listopad 2018 11:59:31

Na základě návrhu od MONOARCHI vyrostl v provincii Če-ťiang na východě Číny dřevěný obytný dům, jenž se svým architektonickým vzezřením a konstrukcí oddává tradiční architektuře regionu a zároveň nabízí výdobytky moderního bydlení, aniž by došlo k narušení okolní přírody.

Stavba vysoká osm metrů leží v přímém sousedství bambusového lesa poblíž potoku, na jehož druhém břehu stojí opuštěná továrna na zpracování čajovníku. Dřevěná budova, jejíž výška odpovídá výšce dospělého vzrostlého stromu bambusu, využívá jednoduchých konstrukčních prvků tak, že minimálním způsobem zatěžuje okolní životní prostředí, přičemž je schopna poskytnout plnohodnotné bydlení.


Foto: Arch2o.com

Základním konstrukčním prvkem se zde stává dřevo z lokálních zdrojů, jenž bylo pro potřeby stavby ručně opracováno, čímž se vyhnulo industrializovanému procesu úpravy, který je v současném stavebnictví zcela běžný. Nosnou konstrukci pak zajišťují ocelové pilíře, které dodávají celému komplexu dostatečnou stabilitu. Na budovu dále navazuje dřevěná terasa, jenž vytváří pozvolna klesající horizontální linii, která spolu s navazujícími zpevněnými stezkami ze dřeva otevírá vnitřní prostor domu okolnímu prostranství.

Celý komplex je zastřešen kolísavou nepravidelnou dřevěnou střechou, která se zároveň stává architektonickou dominantou domu. Její vzhled částečně reaguje na tradiční přístřešky východní Asie, ale díky silně nepravidelnému tvaru zároveň umožňuje prostor k chybám a nepřesnostem, které mohly vzniknout hrubou ruční prací při její stavbě.

Budova tak zcela respektuje zákony venkovní výstavby domů v harmonii s přírodou, když při návrhu nedošlo k žádným unifikacím či přesným normám pro vzhled a výstavbu a každá část dřevěné konstrukce je ručně zhotoveným unikátem.

Zdroj: Arch2o.com