Foto: Ben Hosking

Dům v australském Melbourne vede architektonický dialog mezi člověkem a přírodou

Architekt Andrew Walter se postaral o podobu obytného domu v Melbourne, jenž propojuje okolní přírodu a terén s lidským obydlím.

29. říjen 2018 10:45:57

Obytný dům z pera architekta Andrew Waltera kombinuje celou řadu prvků, které propojují obytný interiér s původním přírodním okolím obydlí a zároveň vytvářejí nové architektonické vztahy a vazby mezi budovou, jejími obyvateli a okolním prostorem.

Dům jednoduchých tvarů využívající celou řadu přírodních materiálů nabízí velké množství otevřených průhledů do okolí, které při členitém půdorysu budovy a divokém okolním terénu představují pocit otevřenosti interiéru a sounáležitosti s původní krajinou. Terén dané lokality je navíc značně nevyrovnaný, díky čemuž mohl autor využít jeho výškovou rozmanitost pro větší autentičnost návrhu.

Složitý exteriér držící se pravoúhlých linií vytváří v různých výškových úrovních drobná nádvoří či zákoutí, čímž se přímo přizpůsobuje terénním podmínkám a okolní flóře. Fasáda budovy je pak vyvedena v minimalistickém dřevěném provedení. Interiér domu je naopak velmi jednoduchý, vzdušný a dobře prosvětlený velkými skleněnými plochami, které se linou po celé struktuře objektu v jejích obou poschodích.

Celkově je architektura budovy zajímavým dialogem mezi otevřeností prosvětleného interiéru a intimitou původní divoké krajiny, která je ještě podtržena masivními stěnami osazenými jen nahrubo opracovanou dřevěnou fasádou.

Zdroj: Archdaily.com