Foto: PARQ

Studio PARQ přišlo s technologií, která by mohla zvrátit globální oteplování

Architektonické studio PARQ přišlo s technologií, která by mohla na základě principu elektrolýzy pomoci s bojem proti globálnímu oteplování.

25. říjen 2018 14:22:42

Globální oteplování a klimatické změny jsou fenoménem, jenž se týká každého živočišného i rostlinného druhu na planetě Zemi. Nepříznivý trend stoupajících teplot a klesajících srážek v kombinaci s nepředvídatelným prouděním vzduchu a rostoucí hladinou oceánu by mohl během několika desítek let změnit život na Zemi k nepoznání.

Architektonické studio PARQ však přišlo se způsobem, jak naplnění těchto prognóz předejít. Základem je plovoucí konstrukce ve tvaru sopky, jejíž stěny jsou kompletně pokryty fotovoltaickými panely. Toto jednoduché zařízení by pomocí procesu elektrolýzy rozkládalo vodu v oceánech na prvky vodík a kyslík, které by byly v zařízení opětovně přeměněny ve zcela čistou páru. Ta by byla vystřelována pomocí velké konvergenční trysky na vrcholku konstrukce směrem k nebi.


Foto: PARQ

Došlo by tak k umělému vzniku srážek a mlhoviny podobné mrakům, což by mělo za efekt částečné zmírnění skleníkového efektu a přehřívání planety. To by mohlo zachránit tající ledovce, jejichž zatím téměř nevyhnutelná zkáza bude mít dopad na globální klima celé planety. Tento systém od studia PARQ je momentálně pouze ve fázi vize. Realizace však není vyloučena.

Zdroj: Designboom.com