Foto: Designboom.com

Designér navrhl umělou horu, která absorbuje emise CO2

Designér Angelo Renna navrhl pro město Turín umělou horu, která by zde značným způsobem zvýšila kvalitu ovzduší.

Po 22. říjen 2018 19:22 +0200

Nizozemský designér Angelo Renna připravil pro město Turín projekt vybudování umělé hory, která by značným způsobem přispěla ke zvýšení kvality ovzduší v lokalitě. Pro stavbu umělé vyvýšeniny ve městě by měla posloužit přebytečná půda ze stavby železničního tunelu mezi Turínem a francouzským Lyonem.

90 metrů vysoká hora o rozloze 11 hektarů by se nestala pouze orientačním bodem a místem pro odpočinek, ale díky využití směsi substrátu z písku a betonu by měla být schopna přirozeně zachytit značné množství emisí oxidu uhličitého z atmosféry. Tato technologie umožňuje uměle vytvořenému prostoru pohltit až 85 tun CO2 na hektar ročně, což by v případě Turína znamenalo 935 tun CO2 z tamního ovzduší na rok. Pro porovnání hektar deštného pralesa absorbuje ročně “pouze” 5 tun CO2. Tento fakt dodává naději, že je lidstvo v budoucnu schopné za využití této technologie účinného boje s trendem rostoucích hodnot CO2 v atmosféře.

Prostor umělé hory by navíc kromě ekologické funkce plnil také funkci společenskou. Díky bohaté zeleni by vzniklo místo pro rekreaci a volnočasové aktivity, což by pozvedlo kvalitu městského života. Realizace tohoto projektu by zároveň přispěla divoké zvěři a hmyzu, jejichž počet v důsledku globalizace a probíhajících klimatických změn v posledních letech rapidně klesá.

Zdroj: Designboom.com