Foto: Designboom.com

Designér navrhl umělou horu, která absorbuje emise CO2

Designér Angelo Renna navrhl pro město Turín umělou horu, která by zde značným způsobem zvýšila kvalitu ovzduší.

22. říjen 2018 19:22:03

Nizozemský designér Angelo Renna připravil pro město Turín projekt vybudování umělé hory, která by značným způsobem přispěla ke zvýšení kvality ovzduší v lokalitě. Pro stavbu umělé vyvýšeniny ve městě by měla posloužit přebytečná půda ze stavby železničního tunelu mezi Turínem a francouzským Lyonem.

90 metrů vysoká hora o rozloze 11 hektarů by se nestala pouze orientačním bodem a místem pro odpočinek, ale díky využití směsi substrátu z písku a betonu by měla být schopna přirozeně zachytit značné množství emisí oxidu uhličitého z atmosféry. Tato technologie umožňuje uměle vytvořenému prostoru pohltit až 85 tun CO2 na hektar ročně, což by v případě Turína znamenalo 935 tun CO2 z tamního ovzduší na rok. Pro porovnání hektar deštného pralesa absorbuje ročně “pouze” 5 tun CO2. Tento fakt dodává naději, že je lidstvo v budoucnu schopné za využití této technologie účinného boje s trendem rostoucích hodnot CO2 v atmosféře.

Prostor umělé hory by navíc kromě ekologické funkce plnil také funkci společenskou. Díky bohaté zeleni by vzniklo místo pro rekreaci a volnočasové aktivity, což by pozvedlo kvalitu městského života. Realizace tohoto projektu by zároveň přispěla divoké zvěři a hmyzu, jejichž počet v důsledku globalizace a probíhajících klimatických změn v posledních letech rapidně klesá.

Zdroj: Designboom.com