Foto: Arch2o.com

Konstrukce singapurského hotelu nabízí otevřená prostranství v rámci budovy

Zelený hotel Oasia v Singapuru nabízí svým hostům díky důmyslné konstrukci otevřená prostranství v různých výškových úrovních.

20. říjen 2018 15:29:22

Zelený mrakodrap v samotném centru Singapuru ukazuje možnou budoucnost stavby výškových budov v hustě osídlených lokalitách. Na rozdíl od klasických starších mrakodrapů v oblasti počítá jeho konstrukce se změnou klimatu ve velkoměstech a představuje alternativu pro intenzivně využívaná centrální místa měst.

Budova hotelu Oasia od společnosti WOHA disponuje složitou konstrukcí, která rozděluje hotelové, kancelářské a klubové části budovy do jednotlivých úrovní, jenž jsou od sebe odděleny otevřenými prázdnými prostory. Ty vytvářejí otevřená prostranství, či náměstí s bohatou zelení a důmyslně plánovaným společenským vyžitím. To umožňuje návštěvníkům pestrou škálu veřejných interakcí, aniž by museli opustit budovu např. pro návštěvu parku či bazénu.


Foto: Arch2o.com

Autoři projektu tak nedbali pouze na vnější vizuální pojetí stavby v kontextu města, ale také na jednotlivé pohledy z otevřených teras budovy. Ty umožňují celému hotelu zcela nové formy využití a zároveň mají pozitivní vliv na klima, jelikož dovolují přirozené proudění větru napříč výškovou budovou.

Kromě klimatologického aspektu* dbá konstrukce hotelu Oasia také na zachování živé přírody*. Celá konstrukce budovy je zvenku i zevnitř prorostlá bohatou flórou, což vytváří nové útočiště pro hmyz, ptáky i drobnou zvěř, čímž dochází k návratu přírody do srdce lidských sídel, což má opět pozitivní vliv na klima upravené lokality a dotváří příjemné prostředí ubytovaným hostům.

Červená hliníková síť budovy dovoluje snadné popínání rostlinám, které jsou zároveň potravou a útočištěm pro zvěř. Střechu budovy pak korunuje otevřená zelená zahrada s bohatými výsadbami rostlin.

Zdroj: Arch2o.com