Foto: Snohetta

V Norsku roste první podmořská restaurace v Evropě

Na jižním pobřeží Norska roste podmořská restaurace, jenž poslouží zároveň jako výzkumné středisko pro podmořský život ve Skandinávii.

18. říjen 2018 18:35:18

U vesnice Båly v nejjižnějším bodě norského pobřeží roste na základě návrhu od architektů z kanceláře Snohetta podmořská restaurace, která je zároveň první svého druhu v Evropě.

Zařízení však nemá plnit pouze funkci restaurace na netradičním místě. Celý betonový komplex s prosklenými pohledy na otevřené dno oceánu poslouží také pro vědecké účely, kdy se stane zároveň výzkumným centrem pro zkoumání podmořského světa v lokalitě. Restaurace bude plnit taktéž funkci edukativní, jelikož nabídne svým hostům řadu naučných tabulí a informací o mořském životě.


Foto: Snohetta

Celý projekt vznikal s maximální úctou k přírodě tak, aby byly minimalizovány dopady na život pod hladinou. Železobetonová struktura protíná na břehu oceánu hladinu a směřuje návštěvníky až na samotné dno moře, kde jim během stolování poskytuje přímý výhled na mořský život směrem k protilehlému útesu. Konstrukce budovy je upravena pro odolnost vůči extrémnímu tlaku mořského dna a pro nepředvídatelné podmínky živelných katastrof.

Cílem architektů bylo vyvolat v návštěvnících prostřednictvím otevřeného výhledu na dno úctu a sounáležitost s přírodou. Návštěva tohoto prostoru by tak neměl být pouze gastronomický, ale také smyslný intelektuální zážitek. Podmořská část budovy je navíc z venku navržena tak, aby lákala mořské živočichy a časem zcela splynula s okolním prostředím pod hladinou. Tato zajímavá restaurace na velmi netradičním místě by měla být otevřena již během příštího roku.


Zdroj: Arch2o.com