Zdroj: University of Michigan School of Information

Systém dronů fungujících jako pixely tvoří interaktivní levitující obrazovku

Drony již v dnešní době nabízí celou řadu různých funkcí, vznášející se obrazovka je však zcela jistě jedním z těch méně obvyklých, ale o to působivějších využití této technologie.

12. říjen 2018 11:21:22

GridDrones je nově vyvinutý systém krychlovitých dronů, které se v pravidelné mřížce vznášejí ve vzduchu a lze je naprogramovat tak, aby vytvářely různé vzory či specifické animace. Tvůrci systému ho popisují jako “platformu s levitující programovatelnou hmotou”. Jednotlivé drony plní funkci voxelů (3D alternativa pixelu), a dokáží tak libovolně v prostoru vytvářet reliéfní mapy.

Velkou výhodou této technologie je, že je takřka libovolně škálovatelná, kdy jediné omezující faktory představují velikost prostoru a rozpočet. S levitující obrazovkou lze manipulovat také manuálně, kdy si uživatel může svévolně nastavit několik voxelů a následně podle tohoto výběru určit topologický vztah mezi všemi ostatními drony.

Zdroj: designboom