Zdroj: Sydney Opera House

Opera v Sydney se na počest brzkého dosažení uhlíkové neutrality zbarvila dozelena

Slavná budova opery v Sydney slaví významný environmentální milník. Uhlíkové neutrality totiž dosáhla o 5 let dříve, než bylo původně v plánu.

25. září 2018 10:02:23

Na počest tohoto úspěchu se v pondělí 24. září zbarvila celá dozelena. Za snížení emisí oxidu uhličitého prostřednictvím zefektivnění způsobu nakládání s odpadem a energií byl opeře udělen australský vládní certifikát National Carbon Offset Standard. K dosažení uhlíkové neutrality vedlo hned několik kroků, které zahrnovaly například nahrazení klasických žárovek v koncertním sálu zakázkovými LED světly, která spotřebují o 75 % méně energie.


Foto: Sydney Opera House

Dále byl nainstalován nový systém řízení budovy, který monitoruje celkové využití energie a odpadu, u kterého byla rovněž zvýšena míra recyklace z 25 na 60 %, a to díky novému systému odpadového hospodářství, který mimo jiné přepravuje organický potravinový odpad do speciálního zařízení, kde z něj vzniká energie, místo toho, aby byl odvážen na skládku.

Dalším vytyčeným cílem je snížit spotřebu energie o 20 %, zvýšit míru recyklace provozního odpadu na 85 % a udržet si status uhlíkové neutrality do roku 2023, kdy budova oslaví 50. výročí.


Foto: Prudence Upton

Zdroj: ArchDaily