zdroj: ČTK

Pripomeň si výročie Slovenského národneho povstania skvelým dokumentárnym filmom

29. augusta 1944 Slovensko ukázalo, že nestojí na strane zla, keď vypuklo Slovenské národné povstanie. Sleduj dokument, kde povedali svoje aj samotní partizáni.

29. srpen 2018 07:33:48

V ideálnom svete by každé dieťa a dospelý vedel, prečo dnes máme na Slovensku voľný deň. Bohužiaľ realita je taká, že o Slovenskom národnom povstaní toho nevieme ani zďaleka toľko, koľko by sme mali a všeobecne sa neprikladá vrámci bežnej verejnosti tomuto sviatku toľko pozornosti, koľko by si zaslúžil.

A aj preto dávame dnes do pozornosti veľmi podarený dokument Slovenské národne povstanie 1944 v réžii Dušana Hudeca. Tento skúsený dokumentarista postavil na osvedčený koncept archívnych záberov, ktorých máme z tohoto obdobia požehnane a skombinoval ich s rozhovormi s poslednými žijúcimi partizánmi na striedačku s nahraným audiokomentárom Dušana Jamricha, ktorý sa zhostil role rozprávača.

Ten nás previedol udalosťami, ktoré viedli k samotnému povstaniu a odhalil akým spôsobom sa vtedy na Povstaní podielali naši spojenci zo Sovietského zväzu ale aj napríklad Francúzska. Celý dokument z roku 2009 nájdeme ripnutý aj na YouTube, čiže ho samozrejme prikladáme pod článok a pripomíname jeden z najdôležitejších sviatkov, aké máme, kedy Slovensko ukázalo svetu, že nestojí na strane nacizmu. Nikdy nezabudneme.

zdroj: YouTube, čsfd.cz