Foto: Archdaily.com

Umělecká instalace poskytuje nový domov divoké zvěři

V Austrálii vyrostlo umělecké dílo s funkčním ekologickým přesahem, které vytváří umělý biotop a dává šanci na přežití zvěři žijící poblíž dálnice.

20. srpen 2018 08:46:53

Na nevyužívaném prostranství poblíž dálnice v australském Melbourne vyrostlo funkční umělecké dílo, které plní roli obydlí pro divokou zvěř a zároveň produkuje elektřinu.

Za ekologickým projektem stojí trojice architektů Matt Drysdale, Matt Myers a Tim Dow, jejichž cílem bylo vrátit člověkem zpustošenou a nevyužívanou lokalitu zpět přírodě. Přišli tedy s myšlenkou zhotovení několika rozměrných ocelových struktur, které budou navenek působit uměleckým dojmem. Uvnitř těchto forem se pak nachází speciálně uzpůsobená ptačí hnízda, hnízda pro netopýry nebo přístřešky pro drobnou zvěř a hmyz. Ocelové struktury navíc produkují pomocí solárních panelů vlastní elektřinu, jenž přispívá k osvětlení nedalekých lokalit.

Celý projekt je koncipován tak, aby do něj nemusel zasahovat člověk a v opuštěné lokalitě poblíž dálnice vyrostl funkční ekosystém, jenž bude pestrý na přírodní druhy. Právě využití umělých skulptur zde v prvopočátku pomůže s udržením zvěře, jejíž výskyt a bezpečí dále podpoří okolní výsadby rostlin, které však zatím nedosahují potřebných rozměrů.


Zdroj: Archdaily.com