Foto: Arch2o.com

Nadčasové kolektivní bydlení v Lucembursku poskytuje intimitu rodinného domu

V Lucemburském městě Dommeldange vyrostl komplex rezidenčního bydlení, který tvoří dojem soukromí a intimity rodinného domu.

19. srpen 2018 18:33:18

Autoři z METAFORM Architects značným způsobem inovovali klasické rezidenční bydlení tak, aby se obyvatelům dostalo co největšího pohodlí. Vycházeli ze skutečnosti, že běžné bytové domy nenabízí pocit sounáležitosti, komunity, ale ani soukromí a intimity. Za velký problém jsou zde dále považovány akustické nedostatky nebo nefunkční uspořádání oken, což vede k přehřívání místností nebo naopak nedostatku světla.

Na základě této analýzy autorský tým uvedl bytový dům o 15 rezidenčních jednotkách, jenž se snaží maximálním způsobem eliminovat nedostatky tohoto způsobu bydlení.


Foto: Arch2o.com

Stavba, jenž se rozléhá na členité ulici se starými vzrostlými stromy, vytváří pocit komunitní lokality a soukromí zároveň. Velkou roli zde hraje světlo a organizace oken. Lidé obývající budovu tak mají možnost pěkných panoramatických výhledů v kombinaci s dostatkem denního světla. Třístranná orientace bytů v kombinaci s hravým interiérem pak poskytuje prostor pro společenské interakce, aniž by však došlo k omezování klidu.

Celý obytný komplex navíc splňuje přísné Lucemburské normy pro nízkoenergetické budovy. Konstrukce budovy je postavena z železobetonu, jenž je pokryt hliníkovými celky s ventilačními otvory za využití skla. Tento systém zabraňuje přehřívání budovy, která navrací městským obyvatelům pocit ztracené identity a bourá zaběhlou anonymitu v komunitním bydlení.


Zdroj: Arch2o.com