Foto: Archdaily.com

Dům uprostřed lesů nezatěžuje přírodu a splývá s prostředím

Ateliér D12 Designs uvedl v lesích na severu Vietnamu malý obytný dům, jenž využívá přírodních materiálů a nenarušuje přírodní prostředí.

16. srpen 2018 10:52:56

Malá budova pro 2 až 4 obyvatele má sloužit jako přechodné obydlí návštěvníkům hor severního Vietnamu. Uprostřed lesů se zde skrývá nenápadná stavba, za jejímž návrhem stojí architekti studia D12 Designs.

Autoři projektu se snažili minimalizovat dopady na životní prostředí, které mohou ze zakomponování obytné stavby plynout. Proto volili především přírodní materiály, přičemž maximálně ctili přírodu. Nedošlo tedy k narušení růstu stromů, jenž jsou naopak v kompozici šetrně využity, aby sloužily člověku jako dekorativní prvek.

Základ budovy tvoří ocelová konstrukce. Volba ostatních materiálů však padla na šetrné materiály, kterými jsou především dřevo, kámen a jíl. Pro základy byl dále využit lehký beton.

Dům nabízí přímý výhled do lesa, se kterým do značné míry splývá zakomponováním stromů do schůdné sítě, která zde působí jako zajímavý funkční prvek. Autorský tým věří, že bude budova sloužit svému účelu a poskytne přechodným obyvatelům pocit bezpečí při zachování maximálního přírodního rázu.

Zdroj: Archdaily.com