Foto: IPR

Revitalizace ostrova Štvanice promění lokalitu v místo zábavy a odpočinku

Urbanistický projekt obnovy pražského ostrova Štvanice počítá s významným zkvalitněním zeleně s cílem navrátit lokalitu jejím původním účelům, tedy zábavě a volnočasovým aktivitám.

14. srpen 2018 12:59:48

Štvanice, jenž v minulosti tvořila spolu s dalšími ostrovy na Vltavě souostroví „Malé Benátky“, patřila již od šestnáctého století k vyhledávaným zábavním prostorům Prahy. Ostrov nebyl nikdy osídlen a zástavbu zprvu tvořily pouze budovy sloužící rybářům. Přínos zelené pevniny na Vltavě patřil vždy především volnočasovým aktivitám Pražanů.

Unikátní lokalita v srdci metropole však zejména během několika posledních desetiletí značně zchátrala a upadla. Rozsáhlý přírodní park s možností kulturního vyžití tak přestal plnit svou funkci.

Ztracený a promarněný potenciál tohoto kultovního místa odpočinku by však mohla navrátit plánovaná revitalizace, jenž mimo jiné počítá s obnovou historicky cenných památek z dob první republiky či rakouské monarchie.

Urbanistický projekt na obnovu ostrova Štvanice vzešel ze soutěže, která byla vypsána již v roce 2013. Ač od té doby uplynulo již pět let, vítězné dílo od ateliéru RKAW se nakonec přece jen dočká realizace.

Projekt pracuje se Štvanicí jako se společensky cenným místem, jenž má obyvatelům města poskytovat především kvalitní odpočinek, zábavu a volnočasové vyžití.

Značných úprav se tak dočká zeleň, která tvoří autentický ráz ostrova a ke Štvanici neodmyslitelně patří. Během revitalizace se tak dočkáme četných úprav, které zahrnou založení nových luk, výsadbu řady mladých dřevin i odstranění nežádoucí vegetace, jenž již neslouží svému původnímu účelu.

Zásah do hodnoty parku by měl proběhnout s citem tak, aby z výsledného díla maximálně těžil návštěvník ostrova. Obnova zeleně a její funkční uspořádání nabídne prostor pro možné kulturní akce pod širým nebem, kterými by Štvanice mohla konkurovat již tradičním „náplavkám.“

Změny se dotknou také později zhotovených sportovišť, která necitlivě narušují prostor a nezapadají do kompozice. Štvanické tenisové kurty se tedy zanedlouho stanou minulostí.

V rámci plánované obnovy veřejného prostoru na Štvanici dojde také ke zlepšení dostupnosti lokality. Ostrov se tak dočká spojení s pevninou dalšími dvěma lávkami, přičemž původní Hlávkův most bude podroben rekonstrukci.

Rekonstrukce nemine ani historicky cennou funkcionalistickou kavárnu, která vyrostla roku 1931 na základě návrhu Josefa Fuchse a Bohumila Steigenhöfera. Ač se ikonická stavba stala roku 2000 kulturní památkou, její stav je i přes její slavnou minulost žalostný. Budova by se měla dočkat velkých oprav jak exteriéru, tak interiéru a v budoucnu by mohla navázat na svůj zapomenutý věhlas, když byla v období první republiky největším jazzovým klubem světa.

Celý projekt obnovy Štvanice by měl probíhat koordinovaně. Opravy drobné zástavby, zkvalitnění infrastruktury i obnova parku tak proběhnou souběžně během několika příštích let, přičemž s novou výstavbou se na rozdíl od původního záměru již nepočítá.

Rozlehlý ostrov na Vltavě pyšnící se bohatou kulturní historií v minulosti také hostil několik mistrovství světa v hokeji na architektonicky cenném stadionu, jenž byl však v důsledku špatného stavu srovnán se zemí. Nyní se snad začíná blýskat na lepší časy a osobitý ostrov začne opět maximálně sloužit lidem, kdy návštěvníkům nabídne kvalitní a funkční neformální prostor pro oddych i zábavu.

Tento článek je součástí spolupráce s pražským institutem plánování a rozvoje IPR.