Foto: Jiří Kamenskich

Skulptura rozšláplého víčka jako symbol znečištěné přírody

Český sochař a výtvarník Jiří Kamenskich odprezentoval na výstavě diplomových prací FAVU sochu plastového víčka, které zrcadlí dopad lidského jednání na krajinu.

31. červenec 2018 14:59:40

Dílo nesoucí označení 1 m³ vzniklo na základě archeologického výkopu jednoho metru krychlového půdy samotným autorem. Sochař v tomto objemu zeminy hledal zbytky lidské činnosti, přičemž opticky nejzajímavější nalezenou stopou člověka se stalo rozšláplé plastové víčko. To následně ztvárnil v takových rozměrech, aby jeho objem odpovídal původnímu výkopu v půdě.

Socha vznikala prvotním 3D scanováním a následným vytvořením modelu pomocí 3D tiskárny. Výsledné dílo pak rostlo v několika etapách, přičemž jako materiál posloužil výhradně plastový odpad, na jehož výskyt v přírodě má umělecké ztvárnění upozorňovat.


Foto: Jiří Kamenskich

Autor se dlouhodobě zabývá fenoménem antropocénu, tedy geologického období, které je nezvratně znečištěno lidskou činností. Svým dílem se pak snaží upozorňovat na trvalé poškození zemských ekosystémů. Právě zvěčněné víčko od PET lahve zde slouží jako symbolický obraz postupného zahlcování krajiny plasty.

Mladý sochař Kamenskich a jeho 1 m³ jsou příkladem moderního umění se společenským přesahem s původem v České republice. O další zajímavé tvorbě domácích umělců vás budeme nadále informovat.


Zdroj: Jiří Kamenskich, FAVU