Foto: Archdaily.com

Budova kaligrafického muzea v Shuyangu jako umělecké ztvárnění tradičního čínského písma

Muzeum tradiční čínské kaligrafie v Shuyangu svými tvary kombinuje vztah rýžového papíru a bohatého dědictví čínského písemnictví.

13. červenec 2018 20:16:49

Budova muzea vyrostla roku 2013 na základě projektu architektonického týmu Zhejiangské univerzity. Zevnějšek stavby v sobě odráží inspiraci písmem, kterému se věnuje celá expozice.

Koncepce budovy vychází z tradičních barev čínských svitků. Tedy z bílé, černé a červené, které symbolizují rýžový papír, inkoust a pečeť. Dohromady vzniká prostorově poměrně objemný celek čistých tvarů a jasných barev. Exteriér využívá různých materiálů, jenž utvářejí kontrastní přechody stejně, jako je tomu u starých čínských písemných dokumentů. Tohoto efektu je dosaženo také uspořádáním jednotlivých částí budovy a prací s prostorem uvnitř.


Zdroj: Archdaily.com

Hlavní výstavní síň dominuje objektu svou červenou cihlovou fasádou. Střecha budovy má zakřivené rohy a odkazuje tak na nepravidelné tvary zapečetění dokumentu. Cihlová fasáda tento nepravidelný* efekt umocňuje nerovnoměrností svých cihlových textur*, které z povrchu s různou intenzitou vystupují. Dolní rohy budovy hlavní expozice jsou zaobleny a lemovány cihlami ve směru gravitace tak, aby evokovaly pohyb vosku. Celá stavba je pak pokryta fluorouhlovodíkovou barvou, která vytváří jemnou barevnou změnu na obloze.


Zdroj: Archdaily.com

Bílé výstavní budovy inspirovány papírem jsou postaveny z betonových prefabrikátů s nepravidelnou povrchovou úpravou, jenž odkazuje na texturu rýžového papíru. Spodní hrany těchto bílých staveb jsou stejně jako papír pod okrajem ohnuty a mizí do prázdna.

Přesným opakem betonových bloků je pak inkoustově černá výstavní pasáž znázorňující písemné znaky. Prostor mezi bílou a černou rozděluje dva metry široká vodní plocha s můstkem jen těsně nad její hladinou. Návštěvníci tedy mají pocit, že procházejí mezi ostře řezanými obřími knihami.


Zdroj: Archdaily.com

Všechny výstavní síně neobsahují žádné sloupy, což je přínosem při uspořádání exponátů. Interiéry působí otevřeným vzdušným dojmem obklopeným několika různě působícími strukturami.


Zdroj: Archdaily.com

Celý muzejní komplex dále obklopuje mozaikovitá dlažba odkazující na tok inkoustu po listech papíru, což umocňuje celkový zážitek z návštěvy tohoto architektonického díla.


Zdroj: Archdaily.com