Zdroj: CREAX

Belgické studio představilo inovativní zařízení pro čištění oceánů od plastů

Compile je pasivní a nízkonákladové zařízení, které je šetrné k životnímu prostředí a díky modularitě také škálovatelné a lehce opravitelné. Jeho tvůrci věří, že pomůže zbavit oceán jak drobných plastových částic, tak také makroplastů.

4. červenec 2018 14:52:26

Designéři z inovačního studia CREAX představili vlastní řešení znečištění oceánů plasty. Při navrhování zařízení pro sběr plastového odpadu s názvem Compile se však museli vypořádat s několika výzvami. Jednou z těch nejzásadnějších bylo rozlišit částice plastu od planktonu. Rozhodujícím faktorem je zde hustota. Plankton, který má vyšší hustotu, najdeme pravděpodobněji v hloubce než na hladině, kde by se naopak vzhledem k nižší hustotě měl pohybovat zase plast. Avšak jak je známo, plasty jsou nalézány jak na hladině, tak také v hloubce až 30 metrů pod hladinou. Důvodem jsou vlny a proudy, které plastový odpad stahují s sebou.


Animace oddělovacího procesu, zdroj: CREAX

Navržené zařízení, které připomíná umělý ostrůvek, tedy jako první muselo umět vytvořit klidný vodní sloup, kde plast plove na hladině. To designéři zajistili tak, že do něj zakomponovali několik vlnolamů. K zachycování mikroplastů a dalších odpadků poté slouží jakási umělá pláž, na kterou jsou vyplavovány. Vítr částice následně vysuší a posune je dále do velké skladovací nádoby, kterou jednou za několik měsíců vyprázdní sběrná loď. Mořské plasty jsou bohužel téměř nerecyklovatelné. Mají ale vysokou kalorickou hodnotu, díky čemuž z nich lze přímo na palubě dané lodi získat energii, a to pomocí procesu zvaného pyrolýza.

Zdroj: designboom, CREAX