Zdroj: Stephen McNally / University of California, Berkeley

Nové zařízení dokáže s pomocí sluneční energie extrahovat vodu z pouštního vzduchu

Ačkoli se zatím jedná pouze o ověření konceptu, mohla by tato technologie zásadně pomoci lidem žijícím v oblastech s omezeným přístupem k čisté vodě.

12. červen 2018 12:38:13

Každý den jsme obklopeni vodou, která je obsažena ve vzduchu jako nerozpoznatelná pára. Myšlenka získávání této vody ze vzduchu zdaleka není žádnou novinkou. Mohli jsme ji vidět například ve Star Wars, ale vědci se ji snažili realizovat již také v reálném životě. Jednou z největších výzev při sestrojování podobných zařízení je udržet je chladné. Aby totiž vodní pára mohla zkondenzovat, musí být zařízení chladnější než okolní vzduch. To by tedy vyžadovalo použití například větráku, což by mohlo fungovat v oblastech se snadným přístupem k elektřině, nikoli však v místech, kde je nedostatek vody nejhorší. Klíčem je tedy najít jiné řešení.

Výzkumníci z Kalifornské univerzita v Berkeley v nedávno publikované studii představili zcela nový přístup, který jim umožnil získávat vodu z pouštního vzduchu bez potřeby jakékoli vnější energie. Dané zařízení je vyrobeného ze speciálního materiálu zvaného MOF (metal-organic framework), což je vysoce porézní materiál, který díky vnitřním dutinám a kanálkům disponuje nesmírnou povrchovou plochou. Jednoduše řešeno se jedná o schránku uvnitř další schránky. Víko vnější schránky se nechá přes noc otevřené, aby se nádoby mohl dostat chladný, vlhký vzduch, který MOF pohltí. Přes den, kdy schránku zahřívá slunce, se pak víko zavře. Vodní molekuly unikají z materiálu a kondenzují jako kapky na stěnách vnější schránky.


Zdroj: Farhad Fathieh / University of California, Berkeley

“Toto zařízení je zejména důležité pro oblasti s omezeným přístupem k čisté vodě. Mou vizí je dosáhnout ‘personalizované vody’, kdy by lidé v těchto oblastech měli toto zařízení doma, a mohlo by jim tak poskytovat vodu pro uspokojení základních potřeb,” říká Omar Yaghi, profesor chemie, který se na vývoji zařízení podílel.

Zdroj: Digital Trends