Zdroj: ETH Zurich/Tim Chen

Nově vyvinutá miniponorka ke svému pohybu nepotřebuje motor

Výzkumníci ze Spolkové vysoké technické školy v Curychu a Kalifornského technologického institutu vyvinuli miniponorku, která ke svému pohybu nepotřebuje motor a celou ji lze vyrobit v 3D tiskárně.

8. červen 2018 19:02:01

Plavidlo vyrobené pomocí 3D tiskárny využívá nový koncept pohonu navrženého pro vodní roboty, který mu umožňuje pádlovat bez využívání energie motoru. Pohyb pádel tam a zpět zajišťuje mechanismus, který je podobný jako u rychloupínacích náramků a reaguje na změny teploty ve vodě. Tento mechanismus je tvořen pásky z polymeru s tvarovou pamětí, které fungují podobně jako svaly. “Polymer s tvarovou pamětí je typ plastu, který se při zahřátí stává tvárným. V zahřátém stavu u něj lze ‚naprogramovat’ druhotný tvar, který se liší od toho stálého. Tento druhotný tvar se pak při zchlazení ustálí, avšak polymer na svůj stálý tvar ‚nezapomene’. Při opětovném zahřátí se do něj vrátí,” říká Kristina Sheaová, profesorka Spolkové vysoké technické školy v Curychu a vedoucí autorka projektu.

Jedná se však stále o velmi primitivní stroj, který je schopen provádět pouze jeden pohyb, a pohybuje se poměrně pomalu a neobratně. Dokazuje však, že tento koncept pohonu je proveditelný a výzkumníci nyní věří, že budou schopni tento mechanismus zakomponovat do sofistikovanějších robotů. “Tím hlavním, co si z této práce odnášíme, je, že jsme vyvinuli nový a nadějný způsob pohonu, který lze zcela vyrobit 3D tiskem, je laditelný a funguje bez externího zdroje energie,” uvádí Sheaová. V budoucnu by zařízení využívající tento mechanismus mohla například nabídnout nízkonákladovou alternativu prozkoumávání oceánů.

Zdroj: Digital Trends