Zdroj: Baharash Architecture

V SAE vzniknou inovativní přírodní rezervace ve formě samoudržitelných biodómů

Ve Spojených arabských emirátech vzniknou samoudržitelné biodómy, jejichž hlavním účelem bude posílit ekoturismus a udržovat stav hornatých oblastí země, kterou obývá řada vzácných živočichů.

6. červen 2018 18:16:09

Architektonické studio Baharash Architecture bylo vyzváno, aby v pohoří Al-Hadžar, které se nachází ve východní části SAE, navrhlo tři samoudržitelné biodómy, které jednak pomohou zachovat tamní vzácnou flóru a faunu, a jednak budou sloužit také jako centra dobrodružné turistiky. Skládají se z předem vyrobených dílů, díky čemuž je lze poměrně jednoduše postavit přímo na místě. Jsou zásobovány elektřinou pocházející výhradně z obnovitelných zdrojů a mají také vlastní čističku odpadní vody, která dodává vodu zavlažovacím systémům.

Cílem projektu je podpořit ekoturismus, který může mít velký přínos pro tamní komunity, a zároveň nabídnout jedinečný cestovatelský zážitek. Ekoturismus má potenciál snížit nezaměstnanost, poskytnout místním obyvatelům dlouhodobé pracovní příležitosti a pomoci ochránit místní přírodní dědictví, biodiverzitu a ekosystémy. Vzhledem ke skutečnosti, že průmysl cestovního ruchu a turismu bude dle očekávání nadále růst rychleji než světová ekonomika a většina dalších velkých odvětví, je větší orientace na udržitelný turismus pro SAE i další země nutností.

A na co všechno se potenciální návštěvníci v biodómech mohou těšit, se můžete podívat zde:

Zdroj: Baharash Architecture, designboom