Krištof Kintera vydává u BiggBoss svou autorskou monografii Fatal Banal

U nakladatelství BiggBoss právě vychází autorská monografie Krištofa Kintery. Pro prvních padesát návštěvníků, kteří si publikaci na místě zakoupí, je připravena komentovaná prohlídka pracovního prostředí s doprovodem samotného autora

28. květen 2018 12:36:28

Po Lubomíru Typltovi, Vladimíru Ambrozovi a Davidu Černém vychází u nakladatelství BiggBoss další umělecká monografie, kterou je tentokrát Fatal Banal Krištofa Kintery. Jak by se dalo očekávat od tohoto umělce tvořícího často nestandardními postupy za nestandardních podmínek, i tato autorská publikace, která má v kontextu jeho díla sehrát roli jisté přehledové monografie, je zcela neortodoxním ohlédnutím za doposud realizovaným dílem.

Autorem koncepce primárně obrazové knihy je sám Krištof Kintera, o doprovodný text se postaral teoretik umění Ondřej Chrobák. Pomocí volné obrazové skladby je na více než 760 stranách představeno Kinterovo dílo ve vzájemných více či méně konkrétních asociačních vztazích, a s jistou nadsázkou by se dalo říci, že Kintera společně s grafickým Studiem Breisky sestavili zcela jedinečnou obrazovou báseň.

S podobnou uvolněností, se kterou Krištof Kintera prezentuje své umění, proběhne i samotné představení knihy. Pro všechny případné zájemce je k příležitosti vydání monografie připraven malý večírek přímo v areálu modřanské budovy Chirana, kde sídlí i rozlehlý Kinterův ateliér.

Pro prvních padesát návštěvníků, kteří si publikaci na místě zakoupí, je připravena komentovaná prohlídka pracovního prostředí s doprovodem samotného autora. Na toto exkluzivní setkání spojené s přednáškou není možné se nikde registrovat, stačí být včas na místě a místo vstupenky si koupit v ten den oficiálně vydanou novinku Fatal Banal.

Víno, hudba, občerstvení a představení knihy pro všechny ostatní jsou samozřejmostí. Více se dozvíte v eventu na Facebooku.