B-Pro Show > The Bartlett School of Architecture

Stavebnictví vždycky zaostávalo za ostatními odvětvími. Ale propast se neustále prohlubuje. Už 100 let stavíme stejně. Domy ve kterých bydlíme zdaleka nereflektují design, který dávno požadujem u našich aut, elektroniky nebo domácích spotrebičů. Když přijde za architektem klient, který chce postavit dům v duchu avangardy 30.let minulého století, je to pokrok. Zaostalé a neefektivní technologické postupy ve stavebnictvi se nemění, přibývá pouze …

Stavebnictví vždycky zaostávalo za ostatními odvětvími. Ale propast se neustále prohlubuje. Už 100 let stavíme stejně. Domy ve kterých bydlíme zdaleka nereflektují design, který dávno požadujem u našich aut, elektroniky nebo domácích spotrebičů.

Když přijde za architektem klient, který chce postavit dům v duchu avangardy 30.let minulého století, je to pokrok. Zaostalé a neefektivní technologické postupy ve stavebnictvi se nemění, přibývá pouze izolační pěna. 


Jakým způsobem přemýšlí nejmladší generace architektů, a kam se ubírá současná architektura na akademické půdě, ukazaje výstava B-Pro Show na londýnské The Barlett School of Architecture.

Výpočetní technika se využívá až na dřen. Zkoumají se a vyvýjí nové kombinace materálů, jež pak přímo definují výslednou formu. Rozložení materiálu reflektuje vnitřní rozložení sil nebo reaguje na vnější vlivy. Věci se hýbou a dýchají. Využívá se přírodních procesů, dynamických systémů, experimetuje se s robotickými rameny, 3d tiskem, anebo se roboti přímo staví.


Použité postupy a technologie jsou pro nezasvěceného pozorovatele nejlépe vstřebatelné z prototypů židlí, objektu každodenního použití, které vznikly ve studiu Wonderlab. Koukni na video a fotky, a až jednou půjdeš za svým oblíbeným architektem, tak ho zkus mile překvapit…

kwai chang cyber caine