Sergei Tchoban > Sběratel Bez Kompromisů

Sergei Tchoban, rusko-německý architekt, je od studia na akademii fascinován světem klasických výkresů, které v posledních desetiletích v reálném stavitelství ze zřejmých důvodů přestaly existovat a skill ruční kresby se u nejmladších generací zredukoval de facto na schematické skici…

26. květen 2015 19:20:58

Sergei Tchoban, rusko-německý architekt, je od studia na akademii fascinován světem klasických výkresů, které v posledních desetiletích v reálném stavitelství ze zřejmých důvodů přestaly existovat a skill ruční kresby se u nejmladších generací zredukoval de facto na schematické skici.

Sám je velice zdatný kreslíř a jeho záliba přerostla v systematické kolektování, když v roce 2001 koupil první historický artefakt a tím vytvořil základ své současné sbírky, která má několik set položek od italských výkresů ze 16. století po příslovečné skici Franka Gehryho. Protože rotační potenciál Tchobanova culíku je naprosto abnormální, založil pod svým jménem nadaci a postavil v Berlíně muzeum, aby podpořil mizející řemeslo a zajistil ideální podmínky pro uložení a vystavování cenných výkresů.

Samotná stavba ukončuje řadu domů v typickém bloku a je koncipována jako nakupení bloků/cihel, které tvoří jednotlivá podlaží odlitá z barveného nosného betonu. Každé podlaží je pokryto zmnohonásobeným segmentem z vybraných výkresů Sergejovy sbírky (viz foto). Výraz exteriéru je založen na kontrastech – plných a prosklených ploch, jemnosti kontrareliéfu kresby s robustností materiálu a hmoty.
Z vlastní zkušenosti můžu říct, že jde o překvapivě komorní a na všech úrovních velmi precizně promyšlený projekt, který jednoznačně stojí za osobní kontrolu.

David